Zbiorniki serii CRISTALL i COLUMBUS

Wszystkie zbiorniki są seryjnie wyposażone w szyb z nakładką teleskopową o regulowanej wysokości. Regulacja kąta nachylenia nakładki teleskopowej do 5° pozwala dostosować położenie pokrywy do ukształtowania terenu. Szyb do zbiornika CRISTALL® jest regulowany w zakresie 47 – 95 cm, a do zbiornika COLUMBUS w zakresie 22 – 70 cm poprzez skrócenie. Istnieje możliwość przedłużenia szybu o 10 cm przy pomocy teleskopowej nakładki pod pokrywę.

Forma zbiorników została tak zaprojektowana, aby były one w stanie znosić obciążenia dynamiczne wywołane ruchem samochodów osobowych. Ponadto stabilna konstrukcja umożliwia posadowienie zbiorników poniżej poziomu wód gruntowych – w przypadku CRISTALL® do 50 cm,w przypadku COLUMBUS do 80 cm (przykrycie gruntem min. 80 cm).

Zbiorniki nie są zgrzewane, lecz wykonane z jednej formy, co zapewnia długotrwałą szczelność. Polietylenowe ściany zbiorników charakteryzują się wysoką gładkością, co ułatwia ewentualne czyszczenie zbiorników w trakcie eksploatacji. W ramach oferty  dostępne są również rozwiązania z zakresu techniki filtracyjnej uzdatniające wodę deszczową, zwłaszcza do takich zastosowań jak pranie czy spłukiwanie toalet.

Zalety zbiorników:

 • Wysoka wytrzymałość. Zbiorniki można montować pod terenem, gdzie odbywa się ruch samochodów osobowych bez stosowania specjalnych płyt odciążających, wystarczy przykrycie gruntem min. 80 cm i zwieńczenie szybu włazem klasy B125. Zbiorniki mogą być częściowo posadowione poniżej poziomu wód gruntowych – Cristall® do 50 cm, Columbus do 80 cm przy min. przykryciu gruntem 80 cm.
 • Duży zakres regulacji wysokości szybów zbiorników i nakładka teleskopowa umożliwiają wygodne dostosowanie wysokości szybu do poziomu terenu i kąta nachylenia terenu. Szyb wyposażony jest w estetyczną i solidną zieloną pokrywę z zamknięciem na śruby. Maksymalna głębokość rury wlotowej wynosi 115 cm poniżej poziomu terenu. Duża średnica szybu (600 mm) umożliwia łatwy dostęp do wnętrza zbiornika w przypadku prac serwisowych lub konserwacyjnych.
 •  Zbiornik posiadają fabryczne otwory z uszczelkami do wprowadzenia rur: wlotowej, przelewowej oraz osłonowej do wyprowadzenia przewodów wodnych i elektrycznych.
 • Dzięki zintegrowanym ze zbiornikami filtrom wody deszczowej nie trzeba stosować oddzielnych studzienek filtrujących w instalacji kanalizacyjnej doprowadzającej
  wodę do zbiorników.
 • W celu zwiększenia objętości można łączyć ze sobą kilka zbiorników.

Zbiorniki standardowo wyposażone są w szyb ø 600 i pokrywę PE.

Zbiornik Herkules

 • zbiornik można instalować zarówno pod ziemią, jak i na ziemi,
 • dzięki swojej opatentowanej konstrukcji można go łatwo transportować. Montaż zbiornika składającego się z dwóch części odbywa się na placu budowy,
 • system można rozbudowywać łącząc ze sobą kilka zbiorników,
 • dostępny jest również zbiornik w wersji do rozsączania wody deszczowej,
 • materiał: PP wzmocniony włóknem szklanym,
 • szyb zbiornika należy wykonać przy pomocy rury ø 200, zwieńczonej włazem teleskopowym ø 200 (kod 340527),
 • akcesoria dodatkowe: rura wzmacniająca – kod: 322014, uszczelka ø 110 – kod: 332031,
 • maks. głębokość posadowienia – 2,6 m (spód zbiornika).
BIURO OŚWIĘCIM

+33 843 04 65

Biuro Radom

+48 369 99 69