Osadniki

Osadniki są elementami łączącymi rury spustowe, odprowadzające wodę z rynien, z rurami kanalizacji deszczowej ø 110 mm. Osadniki pasują do rur spustowych firmy Marley o średnicach ø 75, 90 i 105 mm, i spełniają funkcje rewizji. Dwa osadniki posiadają zasyfonowanie oraz adaptery do połączenia z rurami spustowymi. Zbiorniki tych osadników gromadzą zanieczyszczenia spływające z dachu budynku i jednocześnie zapobiegają ich przedostawaniu się do rur kanalizacyjnych. Zgromadzone zanieczyszczenia można bardzo łatwo usunąć z osadnika podnosząc jego pokrywę.

Osadnik w kolorze czarnym spełnia podwójną funkcję czyli oprócz odprowadzenia wody z dachu może dzięki znajdującej się w komplecie kratki (zamiennie z klapą) odprowadzać wodę z powierzchni gruntu przy budynku (spełnia rolę wpustu).
Następny model osadnika jest bez syfonu, posiada koszyczek osadczy, znajdujący się w miejscu ujścia wody do rury kanalizacyjnej. Występuje w kolorze szarym, czarnym i brązowym. Osadnik ten można łączyć z rurami spustowymi o średnicach ø 50, 75, 80, 90, 100, 110 i 125 po wcześniejszym wycięciu w osadniku odpowiednio zwymiarowanego pierścienia. Zgromadzone zanieczyszczenia można bardzo łatwo usunąć z osadnika podnosząc jego pokrywę.

Zasady montażu.

Aby osadnik prawidłowo funkcjonował należy w sposób prawidłowy go zamontować:

  • Wykonujemy wykop w miejscu zamocowania osadnika, głębokość musi być taka aby po wykonaniu kolejnych czynności wierzchnia część osadnika była zlicowana z powierzchnią gruntu
  • Dno wykopu musi być wylane betonem, podłączamy rurę kanalizacyjną do osadnika
  • Zlicowany osadnik z gruntem oblewamy betonem, grubość 4-5cm
  • Podłączamy rurę spustową, musimy dobrać odpowiednią średnicę w osadniku do rury spustowej
  • W przypadku osadników z zasyfonowaniem na okres zimowy syfon należy wyciągnąć
  • Kilka razy w roku osadnik należy wyczyścić

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki to grupa produktów służąca do zbierania wody deszczowej z terenu wokół budynku. W ofercie występują 2 rozmiary studzienek z dnem i 2 rozmiary bez dna. Studzienka bez dna umożliwia modułową budowę zbiornika wodnego na dowolną głębokość. Każda posiada zwymiarowane na ściankach pierścienie średnic rur kanalizacyjnych, które w zależności od potrzeb wycinamy. Średnice rur jakimi możemy podłączyć się do studzienek to rury od 75 do 250 mm. Do przykrycia studzienek służą pokrywy i kratki w kolorze szarym. W ofercie występują zwykłe pokrywy i kratki oraz wzmocnione po których mogą jeździć samochody osobowe.

W ofercie znajdują się również przedłużki studzienki które umożliwiają nam dopasowanie wysokości studni do powierzchni gruntu. Wstawki syfonowe są konieczne w miejscu podłączenia rury kanalizacyjnej odprowadzającej wodę ze studni. Produkt zatrzymuje zanieczyszczenia oraz sprawia iż nieprzyjemne zapachy nie wydostają się z rur kanalizacyjnych.

W sytuacji kiedy zbieramy wodę z dachu przed doprowadzeniem jej do studzienki należy zamontować osadnik łączący rurę spustową z rurą kanalizacyjną doprowadzającą wodę do studzienki. (osadniki w części tematycznej).

Odpływy podłogowe

Odpływy Marley wykonane są z plastiku o dużej wytrzymałości termicznej i udarowej oraz są odporne na działanie zasad i kwasów. Różne wykonania do wszystkich typów montażu: z pionowym i poziomym przyłączem do przewodu kanalizacyjnego, z blokadą antyzapachową lub bez.

BIURO OŚWIĘCIM

+33 843 04 65

Biuro Radom

+48 369 99 69