Najprostszym sposobem zagospodarowania wody deszczowej jest jej odprowadzenie rurami kanalizacyjnymi do podziemnego układu rozsączającego zbudowanego z modułów w formie tunelu lub skrzynki o perforowanych ścianach, w którym woda z opadu zostaje w całości zgromadzona i następnie wsiąka z niego w otaczający grunt. Taka instalacja nosi nazwę systemu rozsączającego.

Zalety rozwiązania:

  • całkowite zagospodarowanie wody na terenie działki,
  • rozsączenie wody deszczowej w miejscu wystąpienia opadu nie zakłóca naturalnych stosunków wodnych,
  • odciążenie kanalizacji deszczowej zmniejsza ryzyko jej przeciążenia i wystąpienia podtopień,
  • oszczędności na opłatach za korzystanie z kanalizacji deszczowej,
  • niższy koszt wykonania niż w przypadku rur (mniej kopania).

Podstawowe elementy systemu:

  • układ rozsączający zbudowany z połączonych modułów (tunele lub skrzynki),
  • filtr wody deszczowej zatrzymujący zanieczyszczenia stałe (studzienka wyposażona w kosz lub sito), zapobiegający zamulaniu układu rozsączającego,
  • rury kanalizacyjne doprowadzające wodę do układu rozsączającego oraz ewentualnie studzienki kanalizacyjne,
  • wywietrznik do odpowietrzenia układu rozsączającego podczas jego wypełniania wodą.

Tunel rozsączający

Tunel rozsączający 300 l służy do retencji i rozsączania wód opadowych odprowadzonych z dachów oraz powierzchni trwałych wokół budynków. Modułowa budowa tuneli pozwala łatwo je ze sobą łączyć w ciągi o dowolnej potrzebnej długości i pojemności, zamknięte z obu końców specjalnymi płytami. Ciągi tuneli można ustawiać równolegle, w jednej warstwie, jak również można łączyć je spodami otrzymując przez to dwukrotnie większą pojemność retencyjną na tej samej powierzchni. Przy wadze modułu 11 kg układanie nie sprawia żadnych trudności. Możliwe jest dowolne wykorzystanie powierzchni terenu ponad tunelem, ponieważ wytrzymuje on długotrwałe obciążenie 3,5 t/m2 (ruch samochodów osobowych).
Dzięki specjalnej konstrukcji tunele można łatwo układać w stosy. Na jednej europalecie mieści się w ten sposób do 42 tuneli (12 600 l pojemności magazynującej), co pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu i składowania.

Skrzynka rozsączająca

Skrzynki rozsączające służą do odebrania wód opadowych odprowadzonych z powierzchni dachów, placów oraz dróg w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym. Skrzynki można swobodnie łączyć wzdłuż i poprzecznie oraz w pionie osiągając dowolną potrzebną objętość. Kolumnowa konstrukcja jest w stanie wytrzymać duże obciążenia – przy przykryciu 80 cm warstwą ziemi dopuszczalny jest ruch samochodów ciężarowych po nawierzchni ponad instalacją. Dlatego można w dowolny sposób wykorzystać teren ponad skrzynkami, np.: na parking, wjazd lub powierzchnię składowania.

Skrzynka rozsączająca inspekcyjna

Wbudowany w moduł unikalny kanał rewizyjny o średnicy 160 pozwala na inspekcję systemu przy pomocy kamery, jak również płukanie. Możliwe jest ułożenie kanałów rewizyjnych wewnątrz systemu w ciągach równoległych jak również krzyżujących się. Wytrzymała konstrukcja modułu umożliwia posadowienie instalacji pod obszarem o obciążeniu ruchem samochodów ciężarowych SLW 60. W układzie rzędy inspekcyjne ułożone ze skrzynek z wbudowanym kanałem inspekcyjnym (kod 360015) powinny występować przynajmniej w co trzecim rzędzie, oraz w rzędach skrajnych, jak na powyższym rysunku. Pozostałe rzędu układamy ze skrzynek rozsączających zwykłych (kod 360010). W przypadku jeżeli układ jest ułożony w kilku warstwach rzędy inspekcyjne planujemy jedynie w dolnej warstwie skrzynek. Do każdego rzędu inspekcyjnego należy dołączyć studzienkę min. średnicy 400 do wprowadzenia kamery.

BIURO OŚWIĘCIM

+33 843 04 65

Biuro Radom

+48 369 99 69